Ansvarsfraskrivelse

Adgang til og brug af dette websted betyder, at brugeren har noteret sig de følgende betingelser, forstår dem og accepterer at være bundet af dem:

Oplysninger på dette websted

ACtronics lægger den største vægt på pålideligheden og aktualiteten af oplysningerne på dette websted. Der kan dog forekomme fejl og udeladelser i de viste data. ACtronics afviser enhver form for ansvar for ufuldkommenheder eller unøjagtigheder i de oplysninger, der vises på eller via dette websted, og forbeholder sig ret til at ændre indholdet af oplysningerne på webstedet.

Funktion af dette websted

ACtronics garanterer ikke fejlfri drift eller uafbrudt adgang til dette websted eller dets elektroniske tjenester. ACtronics er ikke ansvarlig for skader som følge af fejl eller udeladelser i oplysningerne og tjenesterne.

Referencer og hyperlinks

Henvisninger eller hyperlinks til andre websteder er kun til information for brugeren. ACtronics påtager sig intet ansvar for indholdet af internetsider, hvortil eller hvorfra der er lavet et hyperlink eller en anden henvisning.

Virusser

ACtronics garanterer ikke, at de oplysninger, software, referencer eller hyperlinks, der er tilgængelige via dette websted, er fri for virus eller lignende skadelige komponenter.