ATE MK61

ATE MK61 - ABS ECU
ATE MK61

ABS ECU

Tilmeld dig for at se priser

Audi, BMW, Ford, Honda, Mini, Vauxhall, VW…ATE MK61 er blevet lige så populær en efterfølger til ATE MK60. Det er logisk siden ABS systemet efterhånden er blevet permanent i nyere biler. Og fordi at ATE samt Bosch er blevet hovedleverandører af bremsesystemer hos mange bilfabrikker, ser man oftest disse to mærker. Disse systemer som havde deres begyndelse i 1978 var simple og effektive, men efterhånden er der sket store forandringer. Begrebet "ESP" er genkendeligt for mange mennesker.

Igennem brug af sensorer i bilerne hjælper de moderne ABS systemer med til at holde bilen stabile i sving ved at undgå udskridning. Værdien af de såkaldte rotations-hastigheds-sensorer (rotation rate sensors) sammenligner forholdet til i hvor høj grad at rattet er drejet (via styrevinkel-sensoren). Dette tillader ABS ECU´en at afgøre, om et af hjulene skal bremses for at kunne holde retningen. Og ATE MK61 ESP er tilgængelig med denne funktion.v

Vi vil senere beskrive, hvordan ABS systemet virker, men for nu er det vigtigt at vide, at bremseenheden består af en pumpemotor, en HCU (hydraulikenhed) samt en ABS ECU (ikke at forveksle med en motor ecu).

Der forekommer sager, der omhandler fejl i pumpemotor samt i ABS ECU med fejlkoder 5DF0 / 5DF1 (for BMW enheder) og de er ofte forekommende. Begge disse fejlkoder indikerer fejl i pumpemotor og det viser sig ofte, at være korrekt. Ofte skal pumpemotoren igennem en omfattende genopbygning.

Selve ABS ECU´en lider ofte af defekte komponenter i selve printkortet. Dog forekommer det sjældent i BMW´er, mens hos andre ses ofte defekte processorer. At udskifte sådan en er for specialister, fordi alle processorer er fastgjort på printkortet med 128 konnektere. En stor køleplade får alt til at køle hurtigt ned under lodningerne. Fjernelse af- samt lodning af processor er derfor ikke mulig uden en speciel proces, hvor nedkøling ikke længere er et problem. Vores R&D udviklingsenhed har fundet en god løsning på dette.

Genopbygningsprocessen:

Alle komponenterne der kommer indenfor dørene gennemgår en omfattende test via vores Vision testenhed for en korrekt diagnose. Vi kigger ikke kun på klagepunkterne, men gennemgår alle kendte svagheder. Og først når problemet forekommer klart, videresendes enheder til genopbygning.

Før vi går videre med genopbygningsprocessen, demonteres ABS computer samt pumpemotor fra HCU´en, så enkeltdelene kan testes / repareres.

Pumpemotor

ATE MK-61 Pump-motor

Vores Mechatronics afdeling tager sig af problemer med pumpemotorer. Pumpemotoren kan have forskellige svagheder. Derfor gennemgår de hele genopbygningsprocessen. I denne fase benytter vi altid komponenter af original-kvalitet.

ECU

ATE MK 61-PCB

I modsætning til for eksempel Bosch 5.7, bliver ABS ECU´en ikke behandlet af vores lodde-afdeling. Det er fordi, at der ikke er "bonding" forbindelser på printkortet, der forbinder komponenterne. Reparation af forbindelserne og udskiftning af komponenter udføres af erfarne teknikere i vores genopbygningsafdeling. Som tidligere nævnt, så fjernes processoren ikke på nogen nem måde, men vores R&D afdeling har udviklet en metode til at udskifte processoren professionelt.

Vil du vide mere om loddetekniker? Vores hjemmeside indeholder artikler (see ‘’ACtronics Insights’’) om Hella Turbo aktuator samt en Bosch ABS 5.7 i hvilke loddeteknikerne forklares i detaljer.Efter et begge komponenter har været igennem processerne, hvor alle svaghederne er behandlet, bliver komponenterne fastgjort til hinanden igen. Før de genopbyggede enheder bliver returneret til kunden, gennemgår de en omfattende test. Og naturligvis tester vi ikke kun genopbygningspunkterne, men også de kendte svage punkter. Disse trin er forskellen på reparation og genopbygning.

ATE MK-61 test

ATE MK 61 i detaljer

ATE MK 61 indeholder i store træk 3 komponenter: pumpemotor, HCU samt kontrolboks ECU. Tilsammen sikrer de et funktionsdygtigt system og derfor er alle 3 dele nødvendige. Vi vil her forklare hver enkelt enheds opgaver samt forklare, hvordan det komplette system fungerer.

Pumpemotor

Pumpemotoren vedligeholder trykket i hele bremsesystemet. ABS er et system der kontrollerer, at bremsevæsken flyder i en eller flere kalibre samt letter bremsetrykket fra kalipren igen når nedbremsning er stoppet. Herefter bliver bremsetrykket genoprettet og flow´et stopper hvorefter motoren genopbygger bremsetryk i hele systemet. Denne proces gentages mange gange per sekund, hvis et eller flere hjul mister vejgreb. Der dannes også de særprægede rystelser, når ABS systemet er i aktion.

HCU´en

HCU står for Hydraulic Control Unit. HCU´en ligner en stor solid aluminiumsblok hvori flere slags kanaler og aktuatorer sidder gemt. Det er gennem disse kanaler og aktuatorer, at ABS fungerer på den korrekte måde. Aktuatorerne i denne blok kan øjeblikkeligt frigøre trykket i bremsekaliprene. Heldigvis er disse kanaler i hvile altid lukket. Du behøver ikke bekymre dig om, at bremsesystemet svigter og skulle en fejl forekomme, så er systemet "idiotsikret" så hvis der forekommer fejl, vil bilen bare opføre sig, som en gammeldags bil uden ABS bremser; bilen bremser stadigvæk.

Når vi zoomer yderligere ind i HCU´ens funktioner, skiller stifterne sig mest ud. Det er disse aktuator-stifter, der kan åbne og lukke kanalerne. Spolerne sidder i bunden af ECU´en og henover stifterne under montering. Straks efter at trykket er tilbage, presses stifterne ned af et kraftigt magnetfelt, der åbner aktuatorerne. Hvis bremsetrykket forsvinder springer stifterne tilbage og den tilhørende bremsekanal lukkes ned øjeblikkeligt.

Ind mellem pindene finder vi bremsetryksensoren. Denne sensor monitorerer kontinuerligt systemets bremsetryk og derfor er samarbejdet med pumpemotoren vigtigt. Pumpemotoren kører jo ikke konstant, men springer i gang ved for lavt bremsetryk og uden en velfungerende sensor kan bremsetrykket ikke opretholdes og vil derfor lukke systemet ned.

ECU´en

Til slut finder vi ECU´en - enhedens hjerne. Input fra flere sensorer sendes herind inklusive de fra hjulsensorerne og den føromtalte tryksensor. Afhængig af værdierne beslutter ECU´en hvilken handling, der er nødvendig og sender information til de nødvendige aktuatorer. ECU´en kontrollerer altså HCU´en samt pumpemotoren. Som tidligere nævnt har ECU´en spoler siddende i bunden. Ved at sætte tryk til disse spoler kan ECU´en få presset stifterne ned og tillade bremsevæsken at flyde. I tilfældet ESP skal ECU´en gøre flere ting. Input fra styrevinkel- og køretøjets retvinkelsensor bliver sammenlignet for at afgøre, om køretøjet laver en realistisk rotationsvinkel. Hvis køretøjet drejer mere eller mindre end forventet af værdien af styrevinklen, forårsager det enten under- eller overstyring. ESP systemet kan korrigere i begge tilfælde ved at bremse et eller flere hjul en smule for at opnå den ønskede rotationsvinkel (krængningsvinkel). ABS systemet bremser da uafhængigt et eller flere hjul uden at bremsepedalen er trådt på. Dette er muligt fordi, at pumpemotoren kan sætte systemet under tryk af sig selv.

Demontering af ABS enheden

Inden demonteringen påbegyndes, anbefaler vi, at du frakobler batteriet og først tilslutter det igen, når ABS-enheden er genmonteret. Det er også kendt, at der er biler, hvor ABS systemet skal re-initialiseres. Husk dette ved genmontering.

Selve demonteringen kan variere meget efter køretøjstype. Se derfor den dokumentation, der er tilgængelig fra bilproducenten. Vi understreger dog, at hydraulikblokken er lavet af aluminium Dette er et relativt blødt materiale, så vær forsigtig, når du løsner og spænder bremseslangerne.